Vill bli typ elektriker

Tjenaremors folket i allmänhet och alla som följer mig i Lund i synnerhet. Hur är det fatt idag?Jag vill tala om elektriker och vad de gör.

Vad gör en elektriker?

En elektriker är en hantverkare som arbetar med elektricitet. De ansvarar för att installera elektrisk utrustning som ljusarmaturer, eluttag och elkablar i bostäder, företag och offentliga institutioner som flygplatser, tågstationer och sjukhus. Detta arbete kan dock vara farligt om du inte vet vad du gör, så elektriker måste följa reglerna för hur man installerar elektriska system på rätt sätt.

En elektrikers arbete börjar med att inspektera en byggnad eller fastighet där de sedan utformar en plan för ett nytt system om det inte redan finns några installerade eller undersöker hur gamla system fungerar om det finns. Så när en elektriker kommer in i din bostad börjar han eller hon med att kontrollera dina elkablar och din elmätare för att se hur du för närvarande använder elen. Att köpa rätt mängder av rätt typer av kablar för ditt hem är verkligen viktigt, så elektrikerna gör det också!

Elektriker måste följa vissa regler när de är på ett jobb, eftersom elektricitet kan vara farlig om den inte hanteras försiktigt. Ingen vill ju trots allt få en elektrisk stöt! Så elektriker måste alltid arbeta inom sin egen kompetensnivå. De måste också hålla sig säkra under sin arbetsdag genom att ta pauser för att inte bli trötta. Elektrikerna måste kunna hantverksteori mycket väl eftersom de behöver goda teoretiska kunskaper om elkraftteknik innan de kan omsätta den i praktiken. Och sedan måste elekrikern kunna kommunicera väl med sina kunder.

De kommer alltid att ha mycket arbete att göra! Men om du gillar att arbeta utomhus i alla slags väder och att göra praktiska uppgifter kan elektriker vara ett jobb för dig. Jag har har i alla fall bestämt att det är detta yrke jag ska satsa på!

Du gillar kanske också...